РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТИТЕ МАРТЕНСКА СЕСИЯ 2014-2015 УЧЕБНА ГОДИНА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

 

 

Български език и литература – задължителна подготовка /ЗП
и задължителноизбираема подготовка /ЗИП/

Стефан Димев 5 клас

Среден 3 ЗП и Среден 3 ЗИП

Венцислав Велков 6 клас

Среден 3 ЗП

Веселин Милушев 6 клас

Добър 4 ЗП

Галина Сабат 6 клас

Слаб 2 ЗП

Ивайло Стоичков 6 клас

Среден 3 ЗП

Милка Маринова 6 клас

Среден 3 ЗП

Недялко Недялков 6 клас

Среден 3 ЗП

Стоян Митев 6 клас

Слаб 2 ЗП

Валентин Такиев 7 клас

Слаб 2 ЗП

Емил Николов 7 клас

Слаб 3 ЗП

Куаси Ив 7 клас

Слаб 2 ЗП

Мартин Николов 7 клас

Среден 3 ЗП

Теодор Пенов 7 клас

Среден 3 ЗП

Тихомир Тошев 7 клас

Добър 4 ЗП

Иван Игнатов 8 клас

Слаб 2 ЗП

Первин Топалова 9 клас

Добър 4 ЗП

Александър Гайдаров 10 клас

Слаб 2 ЗП

Юлиян Благоев 10 клас

Слаб 2 ЗП

Димитринка Митева 11 клас

Добър 4 ЗП

Иван Стоянов 11 клас

Слаб 2 ЗП

Мариана Димитрова 11 клас

Слаб 2 ЗП

Джоан Шуеш 12 клас

Среден 3 ЗП и Среден 3 ЗИП

Мариета Пагелска 12 клас

Среден 3 ЗП и Слаб 2 ЗИП

Наум Гълъбов 12 клас

Добър 4 ЗП

Александър Гинчев 12 клас

Среден 3 ЗИП

Английски език-задължителна и задължителноизбираема подготовка

Стоян Митев 6 клас

Среден 3 ЗП и Среден 3 ЗИП

Венцислав Велков 6 клас

Среден 3 ЗИП

Веселин Милушев 6 клас

Среден 3 ЗИП

Ивайло Стоичков 6 клас

Среден 3 ЗИП

Милка Маринова 6 клас

Среден 3 ЗИП

Диана Петрова 7 клас

Добър 4 ЗП и Среден 3 ЗИП

Емил Николов 7 клас

Среден 3 ЗП

Лъчезар Михайлов 7 клас

Среден 3 ЗП и Среден 3 ЗИП

Мартин Николов 7 клас

Среден 3 ЗП и Добър 4 ЗИП

Теодор Пенов 7 клас

Среден 3 ЗИП

Куаси Ив 7 клас

Среден 3 ЗИП

Теодор Андонов 9 клас

Среден ЗП

Даниела Ромба 10 клас

Мн.добър 5 ЗП

Юлиян Благоев 10 клас

Среден 3 ЗП

Лина Ганам 10 клас

Среден 3 ЗП и Среден 3 ЗИП

 

Иван Стоянов 11 клас

Мн.добър 5 ЗИП

Иван Върлев 12 клас

Мн.добър 5 ЗИП

Руски език задължителна и задължителноизбираема подготовка

Иван Игнатов 8 клас

Среден 3 ЗП

Божидар Иванов 9 клас

Добър ЗП

Первин Топалова 9 клас

Мн.добър 5 ЗП и Добър 4 ЗИП

Теодор Андонов 9 клас

Среден ЗП и Среден ЗИП

Борислав Стамболов 9 клас

Среден 3 ЗП

Лина Ганам 9 клас

Добър 4 ЗП и Среден 3 ЗИП

Юлиян Благоев 10 клас

Среден 3 ЗП

Дейвид Нгуен 12 клас

Добър 4 ЗИП

Информатика и информационни технологии
задължителна и задължителноизбираема подготовка

Младен Младенов 6 клас

Мн.добър 5 ЗП

Стоян Митев 6 клас

Слаб 2 ЗП

Диана Петрова 7 клас

Отличен 6 ЗП

Емил Николов 7 клас

Отличен 6 ЗП

Лъчезар Михайлов 7 клас

Мн.добър 5 ЗП

Мартин Николов 7 клас

Мн.добър 5 ЗП

Димитър Денев 9 клас

Отличен 6 ЗП

Даниела Ромба 10 клас

Отличен 6 ЗП

Юлиян Благоев 10 клас

Отличен 6 ЗП

Иван Стоянов 11 клас

Отличен 6 ЗП

Дейвид Нгуен 12 клас

Отличен 6 ЗИП

Иван Върлев 12 клас

Отличен 6 ЗИП

Математика задължителна и задължителноизбираема подготовка

Венцислав Велков 6 клас

Среден 3 ЗП

Веселин Милушев 6 клас

Добър 4 ЗП

Ивайло Стоичков 6 клас

Среден 3 ЗП

Стоян Митев 6 клас

Слаб 2 ЗП

Валентин Такиев 7 клас

Среден 3 ЗП

Евелина Стойкова 7 клас

Добър 4 ЗП

Емил Николов 7 клас

Среден 3 ЗП

Куаси Ив 7 клас

Среден 3 ЗП

Мартин Николов 7 клас

Среден 3 ЗП

Теодор Пенов 7 клас

Среден 3 ЗП

Тихомир Тошев 7 клас

Среден 3 ЗП

Димитър Денев 9 клас

Слаб 2 ЗП

Первин Топалова 9 клас

Среден 3 ЗП

Теодор Андонов 9 клас

Среден ЗП

Юлиян Благоев 10 клас

Слаб 2 ЗП

Мариана Димитрова 11 клас

Среден 3 ЗП

Иван Върлев 12 клас

Добър 4 ЗИП

Биология и здравно образование задължителна и задължителноизбираема подготовка

Емил Николов 7 клас

Среден 3 ЗП

Лъчезар Михайлов 7 клас

Среден 3 ЗП

Мартин Николов 7 клас

Среден 3 ЗП

Теодор Андонов 9 клас

Среден 3 ЗП

Даниела Ромба 10 клас

Среден 3 ЗП

Стефан Петров 10 клас

Среден 3 ЗП

Юлиян Благоев 10 клас

Среден 3 ЗП

Дейвид Нгуен 12 клас

Среден 3 ЗИП

Джоан Шуеш 12 клас

Среден 3 ЗИП

Предмети от философския цикъл задължителна  подготовка

Лина Ганам 9 клас

Добър 4 ЗП

Теодор Андонов 9 клас

Среден ЗП

Даниела Ромба 10 клас

Мн.добър 5 ЗП

Юлиян Благоев 10 клас

Среден 3 ЗП

Димитринка Митева 12 клас

Отличен 6 ЗП и Мн.добър 5 ЗИП

Наум Гълъбов 12 клас

Добър 4 ЗП

История и цивилизация задължителна и задължителноизбираема подготовка

Радослав Иванов 5 клас

Добър 4 ЗП

Стефан Димев 5 клас

Среден 3 ЗП

Цветелина Петрова 5 клас

Добър 4 ЗП

Венцислав Велков 6 клас

Добър 4 ЗП

Веселин Милушев 6 клас

Слаб 2 ЗП

Ивайло Стоичков 6 клас

Среден 3 ЗП

Иван Тодоров 6 клас

Слаб 2 ЗП

Милка Маринова 6 клас

Среден 3 ЗП

Младен Младенов 6 клас

Слаб 2 ЗП

Стоян Митев 6 клас

Среден 3 ЗП

Емил Николов 7 клас

Мн.добър 5 ЗП

Лъчезар Михайлов 7 клас

Среден 3 ЗП

Мартин Николов 7 клас

Среден 3 ЗП

Теодор Пенов 7 клас

Отличен 6 ЗП

Божидар Иванов 9 клас

Среден 3 ЗП

Димитър Денев 9 клас

Слаб 2 ЗП

Теодор Андонов 9 клас

Среден 3 ЗП

Борислав Стамболов 9 клас

Среден  ЗП

Юлиян Благоев 10 клас

Слаб 2 ЗП

Дейвид Нгуен 12 клас

Среден 3 ЗИП

Иван Върлев 12 клас

Добър 4 ЗИП

Наум Гълъбов 12 клас

Среден 3 ЗИП

Човекът и природата / 5 и 6 клас/ и Физика и астрономия / 7 до 12 клас/ задължителна подготовка

Стефан Димев 5 клас

Добър 4 ЗП

Венцислав Велков 6 клас

Добър 4 ЗП

Веселин Милушев 6 клас

Добър 4 ЗП

Ивайло Стоичков 6 клас

Добър 4 ЗП

Милка Маринова 6 клас

Добър 4 ЗП

Стоян Митев 6 клас

Добър 4 ЗП

Валентин Такиев 7 клас

Среден 3 ЗП

Евелина Стойкова 7 клас

Среден 3 ЗП

Емил Николов 7 клас

Среден 3 ЗП

Куаси Ив 7 клас

Среден 3 ЗП

Лъчезар Михайлов 7 клас

Среден 3 ЗП

Мартин николов 7 клас

Среден 3 ЗП

Теодор Пенов 7 клас

Среден 3 ЗП

Тихомир Тошев 7 клас

Среден 3 ЗП

Иван Игнатов 8 клас

Слаб 2 ЗП

Димитър Денев 9 клас

Слаб 2 ЗП

Первин топалова 9 клас

Среден 3 ЗП

Димитринка Митева 12 клас

Добър 4 ЗИП

Роза Николова 12 клас

Слаб 2 ЗИП

Химия и опазване на околната среда задължителна подготовка

Валентин Такиев 7 клас

Добър 4 ЗП

Евелина Стойкова 7 клас

Добър 4 ЗП

Куаси Ив 7 клас

Среден 3 ЗП

Лъчезар Михайлов 7 клас

Среден 3 ЗП

Мартин Николов 7 клас

Среден 3 ЗП

Теодор Пенов 7 клас

Среден 3 ЗП

Тихомир Тошев 7 клас

Добър 4 ЗП

Божидар Иванов 9 клас

Среден 3 ЗП

Димитър Денев 9 клас

Слаб 2 ЗП

Первин Топалова 9 клас

Добър 4 ЗП

Даниела Ромба 10 клас

Среден 3 ЗП

География и икономика задължителна и задължителноизбираема подготовка

Ивайло Стоичков 6 клас

Среден 3 ЗП

Стоян Митев 6 клас

Добър 4 ЗП

Лъчезар Михайлов 7 клас

Среден 3 ЗП

Мартин Николов 7 клас

Мн.добър 5 ЗП

Борислав Стамболов 9 клас

Среден ЗП

Теодор Андонов 9 клас

Среден 3 ЗП

Даниела Ромба 10 клас

Слаб 2 ЗП

Лиана Ганам 10 клас

Среден 3 ЗП

Юлиян Благоев 10 клас

Слаб 2 ЗП

Александър Гинчев 12 клас

Среден 3 ЗИП

Дейвид Нгуен 12 клас

Слаб 2 ЗИП

Димитринка Митева 12 клас

Мн.добър 5 ЗИП

Иван Върлев 12 клас

Мн.добър 5 ЗИП

Наум Гълъбов 12 клас

Добър 4 ЗИП