РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТИТЕ МАРТЕНСКА СЕСИЯ 2013-2014 УЧЕБНА ГОДИНА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Български език и литература – задължителна подготовка /ЗП

и задължителноизбираема подготовка /ЗИП/

Теменужка Василева 6 клас

Добър 4 ЗП

Емил Николов 6 клас

Среден 3 ЗП

Куаси Ив 6 клас

Среден 3 ЗП

Сери Гаду 6 клас

Среден 3 ЗП

Захари Василев 7 клас

Слаб 2 ЗП

Стефани Кирилова 7 клас

Добър 4 ЗП

Георги Жеков 7 клас

Слаб 2 ЗП

Александър Гайдаров 8 клас

Добър 4 ЗП

Гюнал Амдиев 8 клас

Среден 3 ЗП

Теодор Андонов 8 клас

Добър 4 ЗП

Вальо Йорданов 8 клас

Слаб 2 ЗП и Среден 3 ЗИП

Венцислав Петков 8 клас

Слаб 2 ЗП

Божидар Сир 10 клас

Добър 4 ЗП

Линда Казас 10 клас

Добър 4 ЗП

Цветомир Йорданов 10 клас

Слаб 2 ЗП

Джоан Шуеш 11 клас

Слаб 2 ЗП и Среден 3 ЗИП

Мариана Димитрова 11 клас

Слаб 2 ЗП и Среден 3 ЗИП

Иван Върлев 11 клас

Среден 3 ЗП и Добър 4 ЗИП

Радостина Гинчева 11 клас

Среден 3 ЗП

Мартин Трънколов 11 клас

Слаб 2 ЗИП

Наум Гълъбов 11 клас

Среден 3 ЗИП

Богомил Борисов 12 клас

Слаб 2 ЗП и Слаб 2 ЗИП

Раян Глухов 12 клас

Среден 3 ЗП и Среден 3 ЗИП

Теодор Симеонов 12 клас

Среден 3 ЗП

Янислав Стоянов 12 клас

Среден 3 ЗП и Среден 3 ЗИП

Александър Гинчев 12 клас

Среден 3 ЗП

Михаил Стоянов 12 клас

Среден 3 ЗП и Среден 3 ЗИП

Роза Николова 12 клас

Среден 3 ЗП и Добър 4 ЗИП

Английски език-задължителна и задължителноизбираема подготовка

Емил Николов 6 клас

Среден 3 ЗП

Лъчезар Михайлов 6 клас

Среден 3 ЗП

Теменужка Найденова 6 клас

Среден 3 ЗП и Добър 4 ЗИП

Маргарита Костова 6 клас

Слаб 2 ЗП

Куаси Ив 6 клас

Добър 4 ЗИП

Макангу Дефна 6 клас

Добър 4 ЗИП

Сери Гаду 6 клас

Добър 4 ЗИП

Евелина Стойкова 7 клас

Отличен 6 ЗИП

Милен Калинин 7 клас

Слаб 2 ЗП

Стефани Кирилова 7 клас

Слаб 2 ЗП

Филип Иванов 7 клас

Среден 3 ЗП и Среден 3 ЗИП

Георги Жеков 7 клас

Слаб 2 ЗП

Гюнял Амдиев 8 клас

Среден 3 ЗП

Мохамед Фахури 8 клас

Среден 3 ЗП

ЛиндаКазас 10 клас

Отличен 6 ЗП и Отличен 6 ЗИП

Любомир Акмаджиев 10 клас

Среден 3 ЗИП

Ася Йорданова 10 клас

Среден 3 ЗИП

Божидар Сир 10 клас

Отличен 6 ЗИП

Велислава-Мария Димитрова 10 клас

Отличен 6 ЗИП

Богомил Борисов 12 клас

Слаб 2 ЗП

Теодор Симеонов 12 клас

Дбър 4 ЗП

Руски език задължителна и задължителноизбираема подготовка

Вальо Йорданов 8 клас

Добър 4 ЗП и Добър 4 ЗИП

Мохамед Фахури 8 клас

Среден 3 ЗП и Добър 4 ЗИП

Гюнял Амдиев 8 клас

Добър 4 ЗИП

Денислав Стоилков 9 клас

Мн.добър 5 ЗП и Мн.добър 5 ЗИП

Любомир Акмаджиев 9 клас

Среден 3 ЗИП

Божидар Сир 10 клас

Мн.добър 5 ЗП

Линда Казас 10 клас

Мн.добър 5 ЗП

Иван Върлев 10 клас

Добър 4 ЗП

Мариана Димитрова 11 клас

Среден 3 ЗИП

Теодор Симеонов 12 клас

Добър 4 ЗИП

Информатика и информационни технологии

задължителна и задължителноизбираема подготовка

Лъчезар Михайлов 6 клас

Отличен 6 ЗП

Теменужка Найденова 6 клас

Отличен 6 ЗП

Стефани Кирилова 7 клас

Мн.добър 5 ЗП

Георги Жеков 7 клас

Отличен 6 ЗП

Божидар Иванов 8 клас

Среден 3 ЗП и Среден 3 ЗИП

Вальо Йорданов 8 клас

Отличен 6 ЗП и Отличен 6 ЗИП

Гюнял Амдиев 8 клас

Отличен 6 ЗП и Мн.добър 5 ЗИП

Мохамед Фахури 8 клас

Мн.добър 5 ЗИП

Линда Казас 10 клас

Отличен 6 ЗП

Иван Върлев 11 клас

Отличен 6 ЗП и Отличен 6 ЗИП

Елеонора Иванова 11 клас

Мн.добър 5 ЗИП

Теодор Симеонов 12 клас

Отличен 6 ЗП

Богомил Борисов 12 клас

Отличен 6 ЗП

Михаил Стоянов 12 клас

Отличен 6 ЗП

Математика задължителна и задължителноизбираема подготовка

Емил Николов 6 клас

Слаб 2 ЗП

Лъчезар Михайлов 6 клас

Среден 3 ЗП

Макангу Дефна 6 клас

Среден 3 ЗП

Маргарита Костова 6 клас

Среден 2 ЗП

Сери Гаду 6 клас

Среден 3 ЗП

Теменужка Найденова 6 клас

Слаб 2 ЗП

Бойко Луков 7 клас

Слаб 2 ЗП

Георги Жеков 7 клас

Слаб 2 ЗП

Евелина Стойкова 7 клас

Слаб 2 ЗП

Жаклин Христова 7 клас

Слаб 2 ЗП

Захари Василев 7 клас

Слаб 2 ЗП

Милен Калинин 7 клас

Среден 3 ЗП

Сабина Диманова 8 клас

Среден 3 ЗП

Стефани Кирилова 8 клас

Слаб 2 ЗП

Филип Иванов 8 клас

Слаб 2 ЗП

Михаил Марков 8 клас

Слаб 2 ЗП

Вальо Йорданов 8 клас

Среден 3 ЗП

Венцислав Петков 8 клас

Добър 4 ЗП

Денислав Стоилков 9 клас

Добър 4 ЗП

Линда Казас 10 клас

Добър 4 ЗП

Мартин Жотев 10 клас

Среден 3 ЗП

Цветомир Йорданов 10 клас

Слаб 2 ЗП

Иван Върлев 11 клас

Добър 4 ЗП

Мариана Димитрова 11 клас

Слаб 2 ЗП

Лидия Краева 12 клас

Мн.добър 5 ЗИП

Биология и здравно образование задължителна и задължителноизбираема подготовка

Бойко Луков 7 клас

Среден 3 ЗП

Георги Жеков 7 клас

Среден 3 ЗП

Жаклин Христова 7 клас

Среден 3 ЗП

Захари Василев 7 клас

Слаб 2 ЗП

Константин Петров 7 клас

Слаб 2 ЗП

Стефани Кирилова 7 клас

Среден 3 ЗП

Вальо Йорданов 8 клас

Добър 4 ЗП

Теодор Андонов 8 клас

Добър 4 ЗП

Божидар Сир 10 клас

Мн.добър 5 ЗП и Мн.добър 5 ЗИП

Линда Казас 10 клас

Мн.добър 5 ЗП и9 Мн.добър 5 ЗИП

Цветомир Йорданов 10 клас

Среден 3 ЗП

Любомир Акмаджиев 10 клас

Добър 4 ЗИП

Димитринка Митева 10 клас

Мн.добър 5 ЗИП

Мариана Димитрова 11 клас

Слаб 2 ЗП

Богомил Борисов 12 клас

Среден 3 ЗИП

Раян Глухов 12 клас

Добър 4 ЗИП

Теодор Симеонов 12 клас

Среден 3 ЗИП

Янислав Стоянов 12 клас

Добър 4 ЗИП

Моника Пашова 12 клас

Добър 4 ЗИП

Предмети от философския цикъл задължителна  подготовка

Денислав Стоилков 9 клас

Мн.добър 5 ЗП

Божидар Сир 10 клас

Мн.добър 5 ЗП

Димитринка Митева 10 клас

Добър 4 ЗП

Линда Казас 10 клас

Мн.добър 5 ЗП

Мариана Димитрова 11 клас

Среден 3 ЗП

Раян Глухов 12 клас

Отличен 6 ЗП

Янислав Стоянов 12 клас

Среден 3 ЗП

Моника Пашова 12 клас

Среден 3 ЗП

Теодор Симеонов 12 клас

Отличен 6 ЗП и Отличен 6 ЗИП

Веселина Шох 12 клас

Отличен 6 ЗИП

Михаил Стоянов 12 клас

Мн.добър 5 ЗИП

Роза Николова 12 клас

Мн.добър 5 ЗИП

История и цивилизация задължителна и задължителноизбираема подготовка

Мария Благоева 5 клас

Слаб 2 ЗП

Куаси Ив 6 клас

Среден 3 ЗП

Макангу Дефна 6 клас

Среден 3 ЗП

Самуил Аврамов 6 клас

Мн.добър 5 ЗП

Сери Гаду 6 клас

Среден 3 ЗП

Стоянка Благоева 6 клас

Слаб 2 ЗП

Бойко Луков 7 клас

Среден 3 ЗП

Георги Жеков 7 клас

Добър 4 ЗП

Жаклин Христова 7 клас

Среден 3 ЗП

Константин Петров 7 клас

Слаб 2 ЗП

Милен Калинин 7 клас

Среден 3 ЗП

Филип Иванов 7 клас

Слаб 2 ЗП

Вальо Йорданов 8 клас

Среден 3 ЗП

Гюнял Амдиев 8 клас

Добър 4 ЗП

Мохамед Фахури 8 клас

Среден 3 ЗП

Теодор Андонов 8 клас

Среден 3 ЗП

Линда Казас 10 клас

Отличен 6 ЗП

Цветомир Йорданов 10 клас

Слаб 2 ЗП

Джоан Шуеш 11 клас

Слаб 2 ЗП

Иван Върлев 11 клас

Добър 4 ЗП

Наум Гълъбов 11 клас

Добър 4 ЗП

Теодор Симеонов 12 клас

Добър 4 ЗИП

Янислав Стоянов 12 клас

Добър 4 ЗИП

Човекът и природата / 5 и 6 клас/ и Физика и астрономия / 7 до 12 клас/ задължителна подготовка

Георги Жеков 7 клас

Среден 3 ЗП

Константин Петров 7 клас

Среден 3 ЗП

Милен Калинин 7 клас

Среден 3 ЗП

Стефани Кирилова 7 клас

Среден 3 ЗП

Вальо Йорданов 8 клас

Среден 3 ЗП

Венцислав Петков 8 клас

Среден 3 ЗП

Денислав Стоилков 9 клас

Добър 4 ЗП

Димитринка Митева 10 клас

Отличен 6 ЗП

Линда Казас 10 клас

Мн.добър 5 ЗП

Мартин Жотев 10 клас

Добър 4 ЗП

Александър Гинчев 12 клас

Среден 3 ЗИП

Михаил Стоянов 12 клас

Среден 3 ЗИП

Моника Пашова 12 клас

Среден 3 ЗИП

Химия и опазване на околната среда задължителна подготовка

Стефани Кирилова 7 клас

Среден 3 ЗП

Константин Петров 7 клас

Слаб 2 ЗП

Вальо Йорданов 8 клас

Среден 3 ЗП

Теодор Андонов 8 клас

Среден 3 ЗП

Венцислав Петков 8 клас

Добър 4 ЗП

Линда Казас 10 клас

Добър 4 ЗП

География и икономика задължителна и задължителноизбираема подготовка

Младен Младенов 5 клас

Среден 3 ЗП

Мария Благоева 5 клас

Среден 3 ЗП

Емил Николов 6 клас

Среден 3 ЗП

Куаси Ив 6 клас

Среден 3 ЗП

Самуил Аврамов 6 клас

Добър 4 ЗП

Сери Гаду 6 клас

Добър 4 ЗП

Стоянка Благоева 6 клас

Среден 3 ЗП

Георги Жеков 7 клас

Добър 4 ЗП

Захари Василев 7 клас

Среден 3 ЗП

Константин Петров 7 клас

Среден 3 ЗП

Вальо Йорданов 8 клас

Среден 3 ЗП

Гюнял Амдиев 8 клас

Добър 4 ЗП

Мохамед Фахури 8 клас

Среден 3 ЗП

Теодор Андонов 8 клас

Среден 3 ЗП

Божидар Сир 10 клас

Добър 4 ЗП

Линда Казас 10 клас

Мн.добър 5 ЗП

Цветомир Йорданов 10 клас

Среден 3 ЗП

Джоан Шуеш 11 клас

Среден 3 ЗП и Среден 3 ЗИП

Иван Върлев 11 клас

Среден 3 ЗП и Добър 4 ЗИП

Теодор Симеонов 11 клас

Добър 4 ЗП

Марияна Димитрова 11 клас

Среден 3 ЗИП

Янислав Стоянов 12 клас

Среден 3 ЗИП

Богомил Борисов 12 клас

Среден 3 ЗИП

Теодор Симеонов 12 клас

Добър 4 ЗИП