РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТИТЕ МАЙСКА СЕСИЯ 2013-2014 УЧЕБНА ГОДИНА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Български език и литература – задължителна подготовка /ЗП
и задължителноизбираема подготовка /ЗИП/

Ангелин Филипов 5 клас

Слаб 2 ЗП

Лъчезар Михайлов 6 клас

Слаб 2 ЗП

Бойко Луков 7 клас

Слаб 2 ЗП

Захари Василев 7 клас

Слаб 2 ЗП

Павлина Йорданова 7 клас

Среден 3 ЗП

Константин Петров 7 клас

Средн 3 ЗП

Вальо Йорданов 8 клас

Добър 4 ЗП

Венцислав Петков 8 клас

Добър 4 ЗП

Сабина Диманова 8 клас

Слаб 2 ЗП и Слаб 2 ЗИП

Петър Димитров 8 клас

Слаб 2 ЗП и Слаб 2 ЗИП

Мохамед Фахури 8 клас

Среден 3 ЗП и Среден 3 ЗИП

Галина Хатиб 8 клас

Среден 3 ЗП

Теодор Андонов 8 клас

Среден 3 ЗИП

Александър Гайдаров 9 клас

Среден 3 ЗП

Юлиян Благоев 9 клас

Добър 4 ЗП

Денислав Стоилков 10 клас

Добър 4 ЗП

Божидар Сир 11 клас

Слаб 2 ЗП и Среден 3 ЗИП

Джоан Шуеш 11 клас

Среден 3 ЗП

Линда Казас 11 клас

Среден 3 ЗП и Среден 3 ЗИП

Любомир Акмаджиев 11 клас

Слаб 2 ЗП

Мариана Димитрова 11 клас

Слаб 2 ЗП

Радостина Гинчева 11 клас

Среден 3 ЗИП

Мариета Пагелска 12 клас

Слаб 2 ЗП и Слаб 2 ЗИП

Светослава Симеонова 12 клас

Слаб 2 ЗП и Слаб 2 ЗИП

Наум Гълъбов 12 клас

Слаб 2 ЗП

Английски език-задължителна и задължителноизбираема подготовка

Лъчезар Михайлов 6 клас

Среден 3 ЗП и Среден 3 ЗИП

Маргарита Костова 6 клас

Слаб 2 ЗП

Емил Николов 6 клас

Среден 3 ЗИП

Милен Калинин 7 клас

Слаб 2 ЗП и Среден 3 ЗИП

Павлина Йорданова 7 клас

Среден 3 ЗП и Добър 4 ЗИП

Стефани Кирилова 7 клас

Среден 3 ЗП

Александър Гайдаров 9 клас

Добър 4 ЗП

Юлиян Благоев 9 клас

Среден 3 ЗП

Георги Мартинов 10 клас

Мн.добър 5 ЗИП

Денислав Стоилков 10 клас

Добър 4 ЗП и Отличен 6 ЗИП

Стефан Петров 10 клас

Среден 3 ЗП и Среден 3 ЗИП

Иван Върлев 11 клас

Мн.добър 5 ЗИП

Линда Казас 11 клас

Добър 4 ЗИП

Любомир Акмаджиев 11 клас

Слаб 2 ЗИП

Богомил Борисов 12 клас

Слаб 2 ЗИП

Наум Гълъбов 12 клас

Добър 4 ЗИП

Радостина Гинчева 12 клас

Среден 3 ЗИП

Руски език задължителна и задължителноизбираема подготовка

Гюнял Амдиев 8 клас

Добър 4 ЗП

Петър Димитров 8 клас

Добър 4 ЗП

Сабина Диманова 8 клас

Среден 3 ЗП и Среден 3 ЗИП

Теодор Андонов 8 клас

Среден 3 ЗП

Галина Хатиб 8 клас

Мн.добър 5 ЗП и Среден 3 ЗИП

Георги Мартинов 9 клас

Мн.добър 5 ЗП и Среден 3 ЗИП

Наум Гълъбов 9 клас

Добър 4 ЗП

Михаил Стоянов 9 клас

Добър 4 ЗП

Александър Гайдаров 9 клас

Добър 4 ЗП и Слаб 2 ЗИП

Юлиян Благоев 9 клас

Среден 3 ЗП и Слаб 2 ЗИП

Стефан Петров 10 клас

Среден 3 ЗП

Димитринка Митева 11 клас

Добър 4 ЗИП

Линда Казас 11 клас

Добър 4 ЗИП

Любомир Акмаджиев 11 клас

Среден 3 ЗИП

Богомил Борисов 12 клас

Слаб 2 ЗИП

Янислав Стоянов 12 клас

Добър 4 ЗИП

Информатика и информационни технологии
задължителна и задължителноизбираема подготовка

Емил Николов 6 клас

Мн.добър 5 ЗП

Константин Петров 7 клас

Мн.добър 5 ЗП

Павлина ЙОрданова 7 клас

Отличен 6 ЗП

Галина Хатиб 8 клас

Мн.добър 5 ЗП и Отличен 6 ЗИП

Петър Димитров 8 клас

Мн.добър 5 ЗП и Мн.добър 5 ЗИП

Сабина Диманова 8 клас

Мн.добър 5 ЗП и Мн.добър 5 ЗИП

Александър Гайдаров 9 клас

Мн.добър 5 ЗП

Юлиян Благоев 9 клас

Добър 4 ЗП

Денислав Стоилков 10 клас

Отличен 6 ЗП

Невяна Мурджова 10 клас

Отличен 6 ЗИП

Джоан Шуеш 11 клас

Добър 4 ЗП и Добър 4 ЗИП

Димитринка Митева 11 клас

Отличен 6 ЗП

Линда Казас 11 клас

Отличен 6 ЗП

Любомир Акмаджиев 11 клас

Добър 4 ЗП

Божидар Сир 11 клас

Мн.добър 5 ЗИП

Наум Гълъбов 12 клас

Отличен 6 ЗИП

Янислав Стоянов 12 клас

Среден 3 ЗИП

Математика задължителна и задължителноизбираема подготовка

Диана Петрова 6 клас

Среден 3 ЗП

Емил Николов 6 клас

Среден 3 ЗП

Маргарита Костова 6 клас

Среден 3 ЗП

Захари Василев 7 клас

Слаб 2 ЗП

Михаил Марков 7 клас

Среден 3 ЗП

Филип Иванов 7 клас

Слаб 2 ЗП

Стефани Кирилова 7 клас

Слаб 2 ЗП

Павлина Йорданова 7 клас

Слаб 2 ЗП

Божидар Иванов 8 клас

Слаб 2 ЗП

Гюнял Амдиев 8 клас

Добър 4 ЗП

Мохамед Фахури 8 клас

Среден 3 ЗП

Петър Димитров 8 клас

Слаб 2 ЗП

Сабина Диманова 8 клас

Среден 3 ЗП

Теодор Андонов 8 клас

Добър 4 ЗП

Александър Гайдаров 9 клас

Добър 4 ЗП

Юлиян Благоев 9 клас

Среден 3 ЗП

Ася Йорданова 10 клас

Среден 3 ЗП

Стефан Петров 10 клас

Слаб 2 ЗП

Джоан Шуеш 11 клас

Среден 3 ЗП

Линда Казас 11 клас

Среден 3 ЗП

Любомир Акмаджиев 11 клас

Слаб 2 ЗП

Мариана Димитрова 11 клас

Слаб 2 ЗП

Мариета Пагелска 12 клас

Добър 4 ЗП

Светослава Симеонова 12 клас

Слаб 2 ЗП

Биология и здравно образование задължителна и задължителноизбираема подготовка

Захари Василев 7 клас

Среден 3 ЗП

Константин Петров 7 клас

Среден 3 ЗП

Павлина Йорданова 7 клас

Мн.добър 5 ЗП

Галина Хатиб 8 клас

Мн.добър 5 ЗП

Гюнял Амдиев 8 клас

Добър 4 ЗП

Мохамед Фахури 8 клас

Слаб 2 ЗП

Петър Димитров 8 клас

Среден 3 ЗП

Сабина Диманова 8 клас

Среден 3 ЗП

Александър Гайдаров 9 клас

Добър 4 ЗП

Юлиян Благоев 9 клас

Среден 3 ЗП

Денислав Стоилков 10 клас

Добър 4 ЗП и Добър 4 ЗИП

Стефан Петров 10 клас

Слаб 2 ЗП и Среден 3 ЗИП

Георги Мартинов 10 клас

Среден 3 ЗИП

Божидар Сир 11 клас

Мн.добър 5 ЗИП

Джоан Шуеш 11 клас

Среден 3 ЗИП

Димитринка Митева 11 клас

Мн.добър 5 ЗИП

Иван Върлев 11 клас

Добър 4 ЗИП

Линда Казас 11 клас

Отличен 6 ЗИП

Мариана Димитрова 11 клас

Среден 3 ЗИП

Радостина Гинчева 12 клас

Среден 3 ЗИП

Предмети от философския цикъл задължителна  подготовка

Александър Гайдаров 9 клас

Добър 4 ЗП

Юлиян Благоев 9 клас

Среден 3 ЗП

Денислав Стоиков 10 клас

Мн.добър 5 ЗП

Стефан Петров 10 клас

Добър 4 ЗП

Божидар Сир 11 клас

Мн.добър 5 ЗП

Иван Върлев 11 клас

Добър 4 ЗП

Линда Казас 11 клас

Мн.добър 5 ЗП

Михаил Стоянов 12 клас

Добър 4 ЗП

Янислав Стоянов 12 клас

Добър 4 ЗИП

История и цивилизация задължителна и задължителноизбираема подготовка

Емил Николов 6клас

Слаб 2 ЗП

Лъчезар Михайлов 6 клас

Слаб 2 ЗП

Константин Петров 7 клас

Среден 3 ЗП

Павлина Йорданова 7 клас

Добър 4 ЗП

Филип Иванов 7 клас

Среден 3 ЗП

Галина Хатиб 8 клас

Добър 4 ЗП

Петър Димитров 8 клас

Среден 3 ЗП

Сабина Диманова 8 клас

Среден 3 ЗП

Александър Гайдаров 9 клас

Добър 4 ЗП

Юлиян Благоев 9 клас

Среден 3 ЗП

Денислав Стоилков 10 клас

Добър 4 ЗП

Стефан Петров 10 клас

Среден 3 ЗП

Божидар Сир 11 клас

Добър 4 ЗП

Джоан Шуеш 11 клас

Добър 4 ЗП

Димитринка Митева 11 клас

Добър 4 ЗП

Линда Казас 11 клас

Добър 4 ЗП

Човекът и природата / 5 и 6 клас/ и Физика и астрономия / 7 до 12 клас/ задължителна подготовка

Куаси Ив 6 клас

Среден 3 ЗП

Сери Гаду 6 клас

Среден 3 ЗП

Емил Николов 6 клас

Добър 4 ЗП

Бойко Луков 7 клас

Слаб 2 ЗП

Павлина ЙОрданова 7 клас

Среден 3 ЗП

Галина Хатиб 8 клас

Среден 3 ЗП

Гюнял Амдиев 8 клас

Среден 3 ЗП

Мохамед Фахури 8 клас

Среден 3 ЗП

Петър Димитров 8 клас

Среден 3 ЗП

Сабина Диманова 8 клас

Среден 3 ЗП

Теодор Андонов 8 клас

Добър 4 ЗП

Александър Гайдаров 9 клас

Добър 4 ЗП

Юлиян Благоев 9 клас

Среден 3 ЗП

Стефан Петров 10 клас

Среден 3 ЗП

Мариета Пагелска 12 клас

Среден 3 ЗИП

Светослава Симеонова 12 клас

Слаб 2 ЗИП

Янислав Стоянов 12 клас

Среден 3 ЗИП

Химия и опазване на околната среда задължителна подготовка

Бойко Луков 7 клас

Слаб 2 ЗП

Константин Петров 7 клас

Среден 3 ЗП

Милен Калинин 7 клас

Среден 3 ЗП

Павлина Йорданова 7 клас

Добър 4 ЗП

Галина Хатиб 8 клас

Мн.добър 5 ЗП

Гюнял Амдиев 8 клас

Добър 4 ЗП

Петър Димитров 8 клас

Среден 3 ЗП

Сабина Диманова 8 клас

Добър 4 ЗП

Мохамед Фахури 8 клас

Среден 3 ЗП

Александър Гайдаров 9 клас

Добър 4 ЗП

Юлиян Благоев 9 клас

Среден 3 ЗП

Денислав Стоилков 10 клас

Мн.добър 5 ЗП

Стефан Петров 10 клас

Слаб 2 ЗП

Мартин Жотев 10 клас

Добър 4 ЗП

География и икономика задължителна и задължителноизбираема подготовка

Лъчезар Михайлов 6 клас

Среден 3 ЗП

Павлина Йорданова 7 клас

Добър 4 ЗП

Галина Хатиб 8 клас

Среден 3 ЗП

Петър Димитров 8 клас

Слаб 2 ЗП

Сабина Диманова 8 клас

Среден 3 ЗП

Александър Гайдаров 9 клас

Среден 3 ЗП

Юлиян Благоев 9 клас

Среден 3 ЗП

Денислав Стоилков 10 клас

Добър 4 ЗП

Стефан Петров 10 клас

Слаб 2 ЗП

Димитринка Митева 11 клас

Мн.добър 5 ЗП и  Мн.добър 5 ЗИП

Линда Казас 11 клас

Отличен 6 ЗП и  Мн.добър 5 ЗИП

Любомир Акмаджиев 11 клас

Добър 4 ЗП

Богомил Борисов 12 клас

Слаб 2 ЗИП

Радостина Гинчева 12 клас

Слаб 2 ЗИП