РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТИТЕ НОЕМВРИЙСКА СЕСИЯ 2014-2015 УЧЕБНА ГОДИНА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

 

 

Български език и литература – задължителна подготовка /ЗП
и задължителноизбираема подготовка /ЗИП/

Радослав Иванов 5 клас

Среден 3 ЗП и Мн.добър 5 ЗИП

Стоян Вълчев 5 клас

Среден 3 ЗП и Добър 4 ЗИП

Цветелина Петрова 5 клас

Среден 3 ЗП

Лъчезар Михайлов 6 клас

Среден 3 ЗП

Мартин Николов 6 клас

Добър 4 ЗП

Недялко Недялков 6 клас

Слаб 2 ЗП

Кристиян Тодоров 7 клас

Среден 3 ЗП

Биршан Амди 8 клас

Слаб 2 ЗП

Сабина Диманова 8 клас

Среден 3 ЗП и Среден 3 ЗИП

Димитър Денев 9 клас

Добър 4 ЗП

Ася Йорданова 11 клас

Слаб 2 ЗП и Слаб 2 ЗИП

Димитринка Митева 11 клас

Слаб 2 ЗП и Среден 3 ЗИП

Мариана Димитрова 11 клас

Слаб 2 ЗП

Иван Тодоров 11 клас

Слаб 2 ЗИП

Александър Гинчев 12 клас

Среден 3 ЗП

Богомил Борисов 12 клас

Слаб 2 ЗП

Изабела Генчева 12 клас

Среден 3 ЗП и Слаб 2 ЗИП

Линда Казас 12 клас

Среден 3 ЗП и Среден 3 ЗИП

Радостина Гинчева 12 клас

Среден 3 ЗП и Добър 4 ЗИП

Мариета Пагелска 12 клас

Слаб 2 ЗИП

Английски език-задължителна и задължителноизбираема подготовка

Радослав Иванов  5 клас

Среден 3 ЗП

Стефан Димев  5 клас

Среден 3 ЗП

Цветелина Петрова 5 клас

Среден 3 ЗП

Ани Димитрова 6 клас

Среден 3 ЗП

Венцислав Велков 6 клас

Среден 3 ЗП

Веселин Милушев 6 клас

Среден 3 ЗП

Диана Петрова 6 клас

Мн.добър 5 ЗП и Мн.добър 5 ЗИП

Димитър Костадинов 6 клас

Среден 3 ЗП

Ивайло Стоичков 6 клас

Среден 3 ЗП

Мартин Николов 6 клас

Среден 3 ЗП и Среден 3 ЗИП

Милка Маринова 6 клас

Добър 4 ЗП

Недялко Недялков 6 клас

Среден 3 ЗП и Среден 3 ЗИП

Самуил Аврамов 6 клас

Среден 3 ЗП

Валентин Такиев 7 клас

Добър 4 ЗП и Среден 3 ЗИП

Кристиян Тодоров 7 клас

Добър 4 ЗП

Куаси Ив 7 клас

Отличен 6 ЗП

Милен Калинин 7 клас

Среден 3 ЗП

Нели Нейкова 7 клас

Отличен 6 ЗП и Среден 3 ЗИП

Теодор Пенов 7 клас

Добър 4 ЗП

Тихомир Тошев 7 клас

Мн.добър 5 ЗП и Среден 3 ЗИП

 

Емил Николов 7 клас

Среден 3 ЗИП

Первин Топалова 9 клас

Добър 4 ЗП

Георги Христов 9 клас

Отличен 6 ЗП

Мариана Димитрова 10 клас

Добър 4 ЗИП

Димитринка Митева 11 клас

Отличен 6 ЗИП

Богомил Борисов 12 клас

Слаб 2 ЗИП

Джоан Шуеш 12 клас

Отличен 6 ЗИП

Изабела Генчева 12 клас

Добър 4 ЗИП

Илия Петков 12 клас

Среден 3 ЗИП

Линда Казас 12 клас

Отличен 6 ЗИП

Радостина Гинчева 12 клас

Среден 3 ЗИП

Руски език задължителна и задължителноизбираема подготовка

Мариана Димитрова 9 клас

Мн.добър 5 ЗИП

Илия Петков 9 клас

Среден 3 ЗИП

Михаил Стоянов 10 клас

Среден 3 ЗП

Богомил Борисов 12 клас

Среден 3 ЗИП

Изабла Генчева 12 клас

Среден 3 ЗИП

Линда Казас 12 клас

Мн.добър 5 ЗИП

Радостина Гинчева 12 клас

Среден 3 ЗИП

Александър Гайдаров 9 клас

Добър 4 ЗИП

Димитър Денев 9 клас

Слаб 2 ЗИП

Юлиян Благоев 9 клас

Среден 3 ЗИП

Георги Христов 9 клас

Мн.добър 5 ЗП и Мн.добър 5 ЗИП

Информатика и информационни технологии
задължителна и задължителноизбираема подготовка

Радослав Иванов 5 клас

Добър 4 ЗП

Стефан Димев 5 клас

Добър 4 ЗП

Стоян Вълчев 5 клас

Отличен 6 ЗП

Цветелина Петрова 5 клас

Мн.добър 5 ЗП

Венцислав Велков 6 клас

Мн.добър 5 ЗП

Веселин Милушев 6 клас

Мн.добър 5 ЗП

Димитър Костадинов 6 клас

Мн.добър 5 ЗП

Ивайло Стоичков 6 клас

Мн.добър 5 ЗП

Мартин Николов 6 клас

Мн.добър 5 ЗП

Милка Маринова 6 клас

Мн.добър 5 ЗП

Недялко Недялков 6 клас

Добър 4 ЗП

Шенол Ахмед 6 клас

Отличен 6 ЗП

Валентин Такиев 7 клас

Мн.добър 5 ЗП

Кристиян Тодоров 7 клас

Отличен 6 ЗП

Куаси Ив 7 клас

Отличен 6 ЗП

Нели Нейкова 7 клас

Отличен 6 ЗП

Теодор Пенов 7 клас

Отличен 6 ЗП

Тихомир Тошев 7 клас

Мн.добър 5 ЗП

Георги Христов 9 клас

Мн.добър 5 ЗП

Первин Топалова 9 клас

Отличен 6 ЗП

Ася Йорданова 11 клас

Мн.добър 5 ЗП и Мн.добър 5 ЗИП

Иван Стоянов 11 клас

Отличен 6 ЗИП

Джоан Шуеш 12 клас

Добър 4 ЗИП

Изабела Генчева 12 клас

Отличен 6 ЗИП

Илия Петков 12 клас

Мн.добър 5 ЗИП

Линда Казас 12 клас

Отличен 6 ЗИП

Радостина Гинчева 12 клас

Отличен 6 ЗИП

Математика задължителна и задължителноизбираема подготовка

Радослав Иванов 5 клас

Мн.добър 5 ЗП

Стефан Димев 5 клас

Среден 3 ЗП

Стоян Вълчев 5 клас

Слаб 2 ЗП

Цветелина Петрова 5 клас

Среден 3 ЗП

Ани Димитрова 6 клас

Среден 3 ЗП

Веселин Милушев 6 клас

Слаб 2 ЗП

Мартин Николов 6 клас

Среден 3 ЗП

Милка Маринова 6 клас

Среден 3 ЗП

Недялко Недялков 6 клас

Слаб 2 ЗП

Павлина Йорданова 7 клас

Слаб 2 ЗП

Божидар Иванов 8 клас

Среден ИФО

Иван Стоянов 10 клас

Среден 3 ЗП

Стефан Петров 10 клас

Среден 3 ЗП

Димитринка Митева 11 клас

Отличен 6 ЗП

Биология и здравно образование задължителна и задължителноизбираема подготовка

Валентин Такиев 7 клас

Мн.добър 5 ЗП

Куаси Ив 7 клас

Мн.добър 5 ЗП

Мария Стамболийска 7 клас

Среден 3 ЗП

Нели Нейкова 7 клас

Отличен 6 ЗП

Теодор Пенов 7 клас

Мн.добър 5 ЗП

Тихомир Тошев 7 клас

Мн.добър 5 ЗП

Тони Йорданов 7 клас

Слаб 2 ЗП

Христо Караиванов 7 клас

Слаб 2 ЗП

Димитър Денев 9 клас

Среден 3 ЗП

Первин Топалова 9 клас

Добър 4 ЗП

Стефан Петров 10 клас

Слаб 2 ЗП

Мариана Димитрова 10 клас

Среден 3 ЗИП

Ася Йорданова 11 клас

Среден 3 ЗИП

Иван Стоянов 11 клас

Мн.добър 5 ЗИП

Изабела Генчева 12 клас

Добър 4 ЗИП

Линда Казас 12 клас

Мн.добър 5 ЗИП

Радостина Гинчева 12 клас

Среден 3 ЗИП

Предмети от философския цикъл задължителна  подготовка

Димитър Денев 9 клас

Среден 3 ЗП

Первин Топалова 9 клас

Мн.добър 5 ЗП

Георги Христов 9 клас

Добър 4 ЗП

Ася Йорданова 11 клас

Среден 3 ЗП

Димитринка Митева 11 клас

Отличен 6 ЗП

Иван Стоянов 11 клас

Добър 4 ЗП

Линда Казас 12 клас

Отличен 6 ЗП и Отличен 6 ЗИП

Радостина Гинчева 12 клас

Отличен 6 ЗП и Добър 4 ЗИП

Джоан Шуеш 12 клас

Отличен 6 ЗП и Добър 4 ЗИП

Изабела Генчева 12 клас

Добър 4 ЗП и Отличен 6 ЗИП

История и цивилизация задължителна и задължителноизбираема подготовка

Радослав Иванов 5 клас

Слаб 2 ЗП

Стоян Вълчев 5 клас

Слаб 2 ЗП

Цветелина Петрова 5 клас

Слаб 2 ЗП

Ани Димитрова 6 клас

Среден 3 ЗП

Лъчезар Михайлов 6 клас

Среден 3 ЗП

Мартин Николов 6 клас

Среден 3 ЗП

Недялко Недялков 6 клас

Среден 3 ЗП

Шенол Ахмед 6 клас

Среден 3 ЗП

Валентин Такиев 7 клас

Среден 3 ЗП

Кристиян Тодоров 7 клас

Слаб 2 ЗП

Куаси Ив 7 клас

Добър 4 ЗП

Мария Стамболийска 7 клас

Слаб 2 ЗП

Нели Нейкова 7 клас

Отличен 6 ЗП

Тихомир Тошев 7 клас

Отличен 6 ЗП

Янко Асенов 7 клас

Среден 3 ЗП

Первин Топалова 9 клас

Среден 3 ЗП

Иван Стоянов 11 клас

Добър 4 ЗП

Александър Гинчев 12 клас

Добър 4 ЗИП

Богомил Борисов 12 клас

Среден 3 ЗИП

Джоан Шуеш 12 клас

Добър 4 ЗИП

Изабела Генчева 12 клас

Среден 3 ЗИП

Илия Петков 12 клас

Слаб 2 ЗИП

Линда Казас 12 клас

Отличен 6 ЗИП

Радостина Гинчева 12 клас

Добър 4 ЗИП

Човекът и природата / 5 и 6 клас/ и Физика и астрономия / 7 до 12 клас/ задължителна подготовка

Радослав Иванов 5 клас

Мн.добър 5 ЗП

Стоян Вълчев 5 клас

Среден 3 ЗП

Цветелина Петрова 5 клас

Среден 3 ЗП

Лъчезар Михайлов 6 клас

Среден 3 ЗП

Мартин Николов 6 клас

Среден 3 ЗП

Линда Казас 12 клас

Добър 4 ЗИП

Химия и опазване на околната среда задължителна подготовка

Емил Николов 7 клас

Добър 4 ЗП

Стефан Петров 10 клас

Среден 3 ЗП

География и икономика задължителна и задължителноизбираема подготовка

Радослав Иванов 5 клас

Среден 3 ЗП

Стефан Димев 5 клас

Среден 3 ЗП

Стоян Вълчев 5 клас

Слаб 2 ЗП

Цветелина Петрова 5 клас

Среден 3 ЗП

Венцислав Велков 6 клас

Мн.добър 5 ЗП

Веселин Милушев 6 клас

Добър 4 ЗП

Димитър Костадинов 6 клас

Добър 4 ЗП

Мартин Николов 6 клас

Среден 3 ЗП

Милка Маринова 6 клас

Среден 3 ЗП

Недялко Недялков 6 клас

Среден 3 ЗП

Шенол Ахмед 6 клас

Добър ЗП

Валентин Такиев 7 клас

Среден 3 ЗП

Емил Николов 7 клас

Среден 3 ЗП

Куаси Ив 7 клас

Среден 3 ЗП

Мария Стамболийска 7 клас

Слаб 2 ЗП

Нели Нейкова 7 клас

Мн.добър 5 ЗП

Теодор Пенов 7 клас

Добър 4 ЗП

Тихомир Тошев 7 клас

Добър 4 ЗП

Янко Асенов 7 клас

Среден 3 ЗП

Димитър Денев 9 клас

Добър 4 ЗП

Первин Топалава 9 клас

Мн.добър 5 ЗП

Стефан Петров 10 клас

Добър 4 ЗП

Ася Йорданова 11 клас

Среден 3 ЗП и Среден 3 ЗИП

Иван Стоянов 11 клас

Добър 4 ЗП и Добър 4 ЗИП

Джоан Шуеш 12 клас

Добър 4 ЗИП

Изабела Генчева 12 клас

Добър 4 ЗИП

Линда Казас 12 клас

Мн.добър 5 ЗИП

Радостина Гинчева 12 клас

Среден 3 ЗП