PostHeaderIcon Приемно време самостоятелна форма

 

 

5. Вечерно средно училище „Пеньо Пенев“
Учебна 2021 / 2022 година
Приемно време
На Йоланта Бурева – служител, отговорен за документите на учениците от самостоятелна форма на обучение
Сряда от 18.45 до 20.00 часа , II етаж,  методическа стая