PostHeaderIcon Приемно време самостоятелна форма

 

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
2020/ 2021 ГОДИНА

Отговорен служител : г-жа  Йоланта Бурева
Методически кабинет , етаж 2
Приемно време за периода от 15.09.2020 г. до 03.02.2021г.   : всеки четвъртък  от 17.30 до 18.30