PostHeaderIcon Прием на ученици5. Вечерно средно училище „Пеньо Пенев“  обявява следните възможности за  прием на ученици , навършили 16 години, за учебната 2019 / 2020 година


Указание за план – прием 2019/ 2020 учебна година

 • 5 клас една  общообразователна паралелка вечерна форма на обучение-30 ученици ;
 • 6 клас   една общообразователна паралелка  вечерна форма на обучение – 30 ученици ;
 • 7 клас две общообразователни паралелки вечерна форма на обучение – 60 ученици;
 • 8 клас  една паралелка вечерна форма на обучение профил „Икономическо развитие „- 30 ученици;
 • 8 клас една паралелка вечерна  форма на обучение профил

“ Хуманитарен „ – 30  ученици;

 • Свободни места за 9 клас вечерна форма на обучение профил „Икономическо развитие „ ;
 • Свободни места за 10 клас вечерна форма на обучение профил „Икономическо развитие „;
 • Свободни места за 11 клас вечерна форма на обучение непрофилирана подготовка ;
 • Само 3 свободни места за ученици дванадесети клас непрофилирана подготовка.

Необходими документи за записване :

 • За 5 клас  оригинал на удостоверение за завършен четвърти клас / или завършен начален етап/  и лична карта на ученика;
 • За 6 клас оригинал на удостоверение за завършен пети клас и лична карта;
 • За 7 клас оригинали на удстоверенията за завършен пети и шести клас , лична карта;
 • За 8 клас  оригинал на свидетелство за основно образование , цветна снимка формат за документи на матова хартия, лична карта;
 • За 9 клас оригинал на свидетелство за основно образование , удостоверение за завършен осми клас , цветна снимка формат за документи на матова хартия, лична карта; 
 • Забележка : Ако свидетелството за  основно образование е след завършен осми клас, не е необходимо удостоверение за завършен осми клас.
 • За 10 клас копие от свидетелството за основно образование, удостоверение за завършен девети клас, цветна снимка формат за документи на матова хартия , лична карта;
 • Забележка : може да се  кандидатства и със заверено копие от личен картон на ученика, от което да е видно, че има завършен девети клас.
 • За 11 клас копие от свидетелството за основно образование, удостоверение за завършен десети клас / може и заверено копие от личен картон, от което да е видно, че има завършени девети и десети клас/ цветна снимка формат за документи на матова хартия , лична карта.
 • За 12 клас копие от свидетелството за основно образование, удостоверение за завършен единадесети  клас / може и заверено копие от личен картон, от което да е видно, че има завършени девети и десети клас/ цветна снимка формат за документи на матова хартия , лична карта.

Срок за записване : от 15.май 2019 година до 01.септември 2019 г.

 

 

Самостоятелна форма
 • ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ
 • ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ
 • ПРИЕМНО ВРЕМЕ
 • ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ
За контакти
an image
град София,
район "Възраждане"

ул."Св. Св. Кирил и Методий" 63
Email:peta_vg@abv.bg
Телефони:
Директор (+359 2) 983 50 69
Канцелария (+359 2) 983 31 34