PostHeaderIcon Прием на ученици


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2018 /  2019 ГОДИНА

Училището предлага следните форми на обучение:

1. Вечерна форма на обучение – присъствена форма, учебните часове се провеждат от 17.20 до 21.30 часа . Учебната година започва на 15. септември и е с продължителност на учебните занятия до 15. юни за прогимназиален етап и до 30. юни за гимназиален етап на образование;


2. Задочна форма на обучение  – присъствена форма , с  намален брой учебни часове , които се провеждат от 17.20 до 21.30 часа два дни в седмицата . Завършването на  клас е след  полагане на писмени изпити за годишна оценка. Учебната година започва на 15. септември и завършва до 30. юни. Писмените изпити са разпределени  в няколко последователни сесии, като са предвидени дати и за поправителни изпити.


3 .Индивидуална форма на обучение – само  за ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не могат да посещават учебни занятия.


Продължителност на обучението за придобиване на средно образование - четири години. Средно образование получават учениците, положили успешно държавни зрелостни изпити. 

Документи при завършен етап:

1. Свидетелство за основно образование

2. Диплома за средно образование /валидна за всички висши учебни заведения в България и в чужбина /

3. Удостоверение за завършен гимназиален етап след 12 клас /за ученици, които се отказват от полагане на зрелостни изпити/

 

 

 

 

Самостоятелна форма
  • ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ
  • ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ
  • ПРИЕМНО ВРЕМЕ
  • ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ
За контакти
an image
град София,
район "Възраждане"

ул."Св. Св. Кирил и Методий" 63
Email:peta_vg@abv.bg
Телефони:
Директор (+359 2) 983 50 69
Канцелария (+359 2) 983 31 34