PostHeaderIcon Прием на ученици

5. ВЕЧЕРНО СОУ „ПЕНЬО ПЕНЕВ“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2016 / 2017 ГОДИНА

 • V клас – 1 паралелка  , 18 ученици в задочна форма на обучение
 • VI клас – самостоятелна форма на обучение
 • VII клас – 1 паралелка , 25 ученици  във вечерна форма или група в самостоятелна  форма на обучение при недостатъчен брой кандидати
 • VIII клас -  1 паралелка,  25 ученици във  вечерна форма на обучение
 • IX клас - 2 паралелки , 45 ученици във  вечерна форма на обучение
 • X клас – 10 свободни места за записване на ученици във вечерна форма на обучение
 • XI клас- 10 свободни места за записване на ученици във вечерна форма на обучение
 • XII клас – 6 свободни места за записване на ученици във вечерна форма на обучение

Ученици с документи от помощни училища ще бъдат записвани само след представяне на  документ за насочване , издаден от РИО София-град.
Местата за индивидуална форма на обучение са запълнени.

Начало на приема  : 31. май 2016 година
Краен срок за подаване на документи : 1.09.2016 година

Необходими документи :

 • Удостоверение за завършен клас- оригинал за постъпване в V,VI,VII,VIII , X,XI  и XII  клас.
 • Свидетелство за завършено основно образование – оригинал за постъпване в IX клас.
 • Свидетелство за основно образование – копие за учениците , които постъпват след девети клас .
 • Лична карта за сверяване на личните данни .
 • Заявление за постъпване се попълва на място в училището .
1

 

 

 

За контакти
an image
град София,
район "Възраждане"

ул."Св. Св. Кирил и Методий" 63
Email:peta_vg@abv.bg
Телефони:
Директор (+359 2) 983 50 69
Канцелария (+359 2) 983 31 34