PostHeaderIcon Прием на ученици


Релизиран прием към 01.08.2022г

Паралелка"Хуманитарни науки" 8 клас - записани 20 ученика/ свободни места 10

Паралелка"Икономическо развитие" 8 клас - свободни места 30

Краен срок за подаване на документи 1.09.2022г.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА

5.Вечерно средно училище „Пеньо Пенев“ обявява прием на ученици след завършен седми клас

за учебната 2022 / 2023 година както следва :


1. Профил „Хуманитарни науки„ – една паралелка , профилиращи предмети: български език и литература , история и цивилизация и/или философия
2. Профил „Икономическо развитие„ – една паралелка, профилиращи предмети: предприемачество,  информационни технологии и /или география и икономика

Документи за записване : свидетелство за завършено основно образование и лична карта
Срок за записване : 1.септември 2022 г.