PostHeaderIcon Прием на ученици


Информация за Училищен план-прием след завършен седми клас за учебната 2021 / 2022 година
Към 23.07. 2021 г.

Паралелка/ профил

Брой на записалите се ученици

Свободни места

Профил Хуманитарни науки“

10 / десет/

20

Профил „Предприемачески“

0

30

 

5.Вечерно средно училище „Пеньо Пенев“ обявява  следния прием на ученици

след завършен седми клас /основно образование/

за учебната 2021 / 2022 година :


1. Паралелка   профил „Хуманитарни науки“ с профилиращи предмети български език и литература, история и цивилизации  и/ или философия, вечерна форма на обучение - 30 ученици.


2. Паралелка   профил „Предприемачески“ с профилиращи предмети  предприемачество, информационни технологии   и/ или  география и икономика, вечерна форма на обучение - 30 ученици.


Документи за записване : оригинал на свидетелство за основно образование след завършен седми клас, лична карта и  един брой цветна снимка , формат за документи на матирана хартия
Срок за записване :  от  15. май 2021 година  до 1. септември 2021 г.
В същия срок ще се приемат ученици за прогимназиален етап / пети, шести и седми клас / , както и ограничен брой ученици за гимназиален етап профилирана подготовка  / девети , десети и единадесети клас /.