PostHeaderIcon Прием на ученици


Приемът на ученици за учебната 2021 / 2022 година завърши
Осъществен прием на ученици след завършен седми клас- една паралелка осми клас  профил „Хуманитарни науки.