PostHeaderIcon Прием на ученици


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА

5.Вечерно средно училище „Пеньо Пенев“ обявява прием на ученици след завършен седми клас

за учебната 2022 / 2023 година както следва :


1. Профил „Хуманитарни науки„ – една паралелка , профилиращи предмети: български език и литература , история и цивилизация и/или философия
2. Профил „Икономическо развитие„ – една паралелка, профилиращи предмети: предприемачество,  информационни технологии и /или география и икономика

Документи за записване : свидетелство за завършено основно образование и лична карта
Срок за записване : 1.септември 2022 г.