PostHeaderIcon Прием на ученици


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС  ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА

5.Вечерно средно училище „Пеньо Пенев“ обявява прием на ученици след завършен седми клас за учебната 2023 / 2024 година както следва :


1. Профил „Хуманитарни науки“ – една паралелка , профилиращи предмети : български език и литература  , история и цивилизация и/или философия


2. Профил „Икономическо развитие“ – една паралелка , профилиращи предмети : география и икономика и английски език, или география и икономика и информационни технологии

 

Документи за записване : свидетелство за завършено основно образование и лична карта
Срок за записване : до 1.септември 2023 г.