PostHeaderIcon График за изпити самостоятелна форма

Г Р А Ф И К
За провеждане на изпити с учениците от самостоятелна форма на обучение, втора поправителна  сесия за 2016 / 2017 учебна година през май-юни 2017 г.
 Ученици, които не са подали заявления за изпитите,  няма да бъдат допуснати в изпитна зала.

Срок за подаване на заявление за сесията 10. май  .2017 г.

Учебен предмет

Дата

1.

Български език и литература ЗП  за ученици от 5 до 12 клас

29.05.2017 г.

2.

Руски език / писмен и устен/ ЗП  за учениците от  9 и 10 клас, както  и  ЗИП за  11 и 12 клас

30.05.2017 г.

3.

Английски език / писмен и устен/ ЗП за учениците от 5 до 10 клас, както  и ЗИП за 11 и 12 клас

31.05.2017 г.

4.

Математика ЗП  за ученици от 5 до 11 клас

01.06.2017 г.

5.

Информатика и информационни технологии/ писмен и практически/ ЗП за учениците от 5 до 11 клас и ЗИП за 12 кл.

02.06.2017 г.

6.

История и цивилизация ЗП  за ученици от 5 до 11клас и ЗИП за 12кл.

05.06.2017 г.

7.

География и икономика ЗП  за ученици от  5 до 11 клас и ЗИП за 12кл.

06.06.2017 г.

8.

Предмети от философския цикъл  ЗП - психология и логика, етика и право, философия,  свят и личност

07.06.2017 г.

9.

Биология и здравно образование ЗП  за ученици  от 7 до 10 клас и ЗИП за 11 и 12 клас

08.06.2017 г.

10.

Физика и астрономия  за учениците от 7 до 10 клас и  ЗИП за12 клас  , и  Човекът и природата ЗП  за 5 и 6 кл.

09.06.2017 г.

11.

Химия и опазване на околната среда ЗП за ученици от 7 до 10 клас

12.06.2017 г.

12.

ЗИП- философия за 12 клас

12.06.2017 г.

13.

ЗИП -български език и литература за ученици от 5, 6, 8, 11 и 12 кл.

13.06.2017 г.

14.

ЗИП- английски език само  за  7, 8   и 10 клас

14.06.2017 г.

15.

ЗИП- руски език само за 6, 8, клас за ученици от 2015/ 2016 г.

15.06.2017 г.

16.

ЗИП - география и икономика  за 9 и 11 клас

16.06.2017 г.

17.

ЗИП- биология и здравно образование  10 клас

16.06.2017 г.

18.

ЗИП - физика и астрономия за 8 и  9 клас

19.06.2017 г.

19.

ЗИП - информационни технологии за 6,  8 и 11  клас

20.06.2017 г.

ВСИЧКИ ПИСМЕНИ ИЗПИТИ ЗАПОЧВАТ В 14.00 ЧАСА.
Учениците се явяват в училище 15 минути преди началото на изпита и представят лична карта на дежурния учител в залата . Писмените изпити за учениците от V,VІ,VІІ и VІІІ клас са с продължителност два астрономически часа, за ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас са с продължителност три астрономически часа.

 

 

За контакти
an image
град София,
район "Възраждане"

ул."Св. Св. Кирил и Методий" 63
Email:peta_vg@abv.bg
Телефони:
Директор (+359 2) 983 50 69
Канцелария (+359 2) 983 31 34