PostHeaderIcon Съобщения вечерна форма

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

Считано от 22.03.2021 год. поради  усложнената епидемична обстановка се прекратява изпитната сесия на учениците от самостоятелна форма на обучение.

Изпитите ще се пренасрочат след  разрешение от здравните власти.

Учениците ще бъдат уведомени за новия график на изпитите.

Директор:
Анна Маркова