PostHeaderIcon Съобщения самостоятелна форма

 

ГРАФИК
За поправителни изпити септемврийска сесия 2016 / 2017 учебна година за ученици
от вечерна, задочна и самостоятелна форма на обучение

Учебен предмет
Дата
Час

Български език и литература задължителна и задължителноизбираема подготовка

01.09.2017 г.

12 .00 часа ЗП
16.00 часа ЗИП

Руски език задължителна и задължителноизбираема подготовка

05.09.2017 г.

12.00 часа ЗП
16.00 часа ЗИП

Математика задължителна подготовка

1.09.2017 г.

14.00 часа ЗП

Английски език задължителна и задължителноизбираема подготовка

30.08.2017 г.

12.00 часа ЗП
16.00 часа ЗИП

Човекът и природата задължителна подготовка

30.08.2017 г.

12.00 часа ЗП

Биология и здравно образование задължителна подготовка

30.08.2017 г.

14.00 часа ЗП

Информационни технологии задължителна и задължителноизбираема подготовка

31.08.2017 г.

12.00 часа ЗП
15.00 часа ЗИП

Химия и опазване на околната среда задължителна подготовка

31.08.2017 г.

10.00 часа ЗП

История и цивилизация задължителна подготовка

4.09.2017 г.

14.00 часа ЗП

География и икономика задължителна подготовка

4.09.2017 г.

16.00 часа ЗП

Физика и астрономия задължителна и и задължителноизбираема подготовка

1.09.2017 г.

14.00 часа ЗПЗ16.00 часа ЗИП

Учениците подават заявления за допускане до поправителните изпити в срок до 25.08.2017 г.

Директор:
Анна Маркова

 

За контакти
an image
град София,
район "Възраждане"

ул."Св. Св. Кирил и Методий" 63
Email:peta_vg@abv.bg
Телефони:
Директор (+359 2) 983 50 69
Канцелария (+359 2) 983 31 34