PostHeaderIcon Съобщения самостоятелня форма

 

Заповед за определяне на сесиите през учебната 2022-2023 самостоятелна форма на обучение

може да разгледате тук >>> заповед