PostHeaderIcon Съобщения самостоятелня форма

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯВАТ НА ИЗПИТИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ГОДИШЕН УСПЕХ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2023 ГОДИНА
НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ КОНСУЛТАЦИИ С УЧИТЕЛИ  ПО ПРЕДМЕТИ КАКТО СЛЕДВА :


УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ДАТА/ ЧАС / ЗАЛА

Математика за ученици от пети клас

10.02.2023 г. от 17.30 часа , зала 306

Математика за ученици от шести клас

17.02.2023 г. от 17.30 часа , зала 306

Математика за ученици от 7 клас

24.02.2023 г. от 17.30 часа , зала 306

Английски език за ученици от 5 клас

9.02.2023 г. от 17.202 часа , зала 306

Английски език за ученици от 6 клас

16.02.2023 г. от 17.20 часа , зала 306

Английски език за ученици от 7 клас

23.02.2023 г. от 17.20 часа, зала 306

География и икономика за ученици от 5 клас

9.02.2023 г. от 18.40 часа, зала 306

География и икономика за ученици от 6 клас

16.02.2023 г. от 18.40 часа , зала 306

География и икономика за ученици от 7 клас

23.02.2023 г. от 18.40 часа, зала 306

 

Директор:
Анна Маркова

 

 

Заповед за определяне на сесиите през учебната 2022-2023 самостоятелна форма на обучение

може да разгледате тук >>> заповед