Конферентна система за дистанционно обучение на 5.Вечерно СУ"Пеньо Пенев"

Дистанционното конферентно обучение се извършва съгласно утрърдената учебна програма !!!

Учебна програма може да изтеглите от тук http://peta-vg.com/PROGRAMA.pdf

Първи час          17.30 - 18.00
Втори час           18.05 -  18.35
Трети час           18.40  - 19.10
Четвърти час    19.15 - 19.45
Пети час             19.50 - 20.20
Шести час          20.25 - 20.55
Седми час          21.00 - 21.30

вход в дистанционните учебни стаи

ID
вход в урок
учител   предмет
528-596-9920
ВХОД
А.Маркова Български език и литература  -1
509-105-4081
ВХОД 
А. Николова Български език и литература - 2
924-439-2977
ВХОД
Й.Бурева Руски език/ Български език-3
346-625-6036
ВХОД
Д. Атанасова Английски език - 1
943-525-7325
ВХОД
П. Орешкова Английски език -2
792-226-7340
ВХОД
З.Генин Математика - 1/ Информационни технологии-2
296-546-8828
ВХОД
А.Матеев  Информационни технологии 1
562-862-5108
ВХОД
Б.Неделчева Физика и астрономия /Математика 2
420-828-6908
ВХОД
Ж.Маркова Биология и здравно образование -1
277-318-5978
ВХОД
Е.Ганчев История и цивилизации -1
985-010-8563
ВХОД
М.Гинчева Философски цикъл/Гражданско образование/История и цивилизации-2
207-032-4109
ВХОД
С. Рачева История и цивилизации -3
833-376-7718
ВХОД
С.Желева  Математика - 3
746-718-6330
ВХОД
Е.Пеева  География и  икономика-1
917-843-4039
ВХОД
Д.Григорова  География и  икономика-2/Технологии и предприемачество
342-971-2802
ВХОД
 В.Георгиева Химия и опазване на околната среда

Към сайта на училището ВХОД